zondag 4 april 2010

Briefje doorgeven

Dit spelletje staat garant voor flink wat hilariteit. De bedoeling is, dat men gezamenlijk een zin samenstelt. Er wordt een briefje doorgegeven aan een volgende persoon in het groepje. Diegene mag niet zien wat zijn/haar voorgangers hebben geschreven. Het gaat als volgt:
  • Een groepje bestaat uit vier personen.
  • Iedere persoon heeft een langwerpig briefje, bv. een half of kwart kladblaadje.
  • In de eerste ronde schrijft iedereen een naam van iemand of een beroep. (Jolanda; de smid)
  • het briefje wordt twee maal omgevouwen en doorgegeven naar links.
  • In de tweede ronde schrijft men een werkwoord: 3de persoon ev. : loopt; fietst; schrijft etc
  • In de derde ronde schrijft men een voorzetsel: in; op; onder; naast enz.
  • In de vierde ronde schrijft men een lidwoord met zelfstandig naamwoord: de kast; het bord etc.
  • het briefje is nu weer terug bij nummer 1. Deze persoon rolt zijn papiertje open en leest de zin voor. Alle anderen doen dit ook.

Benodigdheden: stroken papier; potloden of pennen
Aantal personen: 2, 4 of meerdere groepjes van 4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten