maandag 19 april 2010

Lingo

Een woord van vier, vijf of zes letters komt op het bord (!) in puntjes.
De kinderen gaan raden welk woord daar moet staan.
Een goede letter komt op de goede plaats met bv een groene kleur.
Een foute letter wordt opgeschreven met bv. een rode kleur.
Zo komen er steeds meer letters op de goede plek.
Als een kind een letter op de juiste plek heeft geraden, mag het nog een keer.

Extra moeilijkheidsgraad: begin bij 100 punt en voor ieder fout antwoord gaan er 10 punten van af.

Benodigdheden: schoolbord en (kleur)krijtjes.
Aantal deelnemers: groepje of hele groep.

zondag 4 april 2010

Briefje doorgeven

Dit spelletje staat garant voor flink wat hilariteit. De bedoeling is, dat men gezamenlijk een zin samenstelt. Er wordt een briefje doorgegeven aan een volgende persoon in het groepje. Diegene mag niet zien wat zijn/haar voorgangers hebben geschreven. Het gaat als volgt:
  • Een groepje bestaat uit vier personen.
  • Iedere persoon heeft een langwerpig briefje, bv. een half of kwart kladblaadje.
  • In de eerste ronde schrijft iedereen een naam van iemand of een beroep. (Jolanda; de smid)
  • het briefje wordt twee maal omgevouwen en doorgegeven naar links.
  • In de tweede ronde schrijft men een werkwoord: 3de persoon ev. : loopt; fietst; schrijft etc
  • In de derde ronde schrijft men een voorzetsel: in; op; onder; naast enz.
  • In de vierde ronde schrijft men een lidwoord met zelfstandig naamwoord: de kast; het bord etc.
  • het briefje is nu weer terug bij nummer 1. Deze persoon rolt zijn papiertje open en leest de zin voor. Alle anderen doen dit ook.

Benodigdheden: stroken papier; potloden of pennen
Aantal personen: 2, 4 of meerdere groepjes van 4